آموزش شنا قورباغه

ه طور كلی شنای قورباغه مرحله به مرحله توضیح داده می شود:

1- شناگر در حالت سر خوردن با بدن كشیده و افقی بر روی آب است. حدود 80% سرش داخل آب است و صورتش كمی رو به جلو و روبرو می باشد. دست ها در جلوی سر قرار دارد و كف دست ها متمایل به خارج است.2- دست در حدود 20 سانتی متر از سطح آب قرار گرفته و باز شدن دست ها آغاز گردیده و به طرفین ادامه دارد. عمل بازدم شروع گردیده است و حباب های هوا از دهان و بینی شروع به خارج نمودن كرده است.3- بدون مشاهده هیچ خمیدگی كشش در جهت طرفین ادامه دارد و عمل بازدم افزایش یافته است.4- مفصل بازو شروع به خمیدگی نموده و قسمت بازو چرخش دارد و این موقعی است كه سر به آرامی از ناحیه گردن به طرف بالا می آید.5- دست ها به حداكثر فاصله خودشان از یكدیگر رسیده اند مفصل آرنج طوری خم شده كه زاویه بین ساعد و بازو حدود 110 درجه می باشد. بالا بردن آرنج ها در این مرحله به خوبی مشخص است و درست چنین مرحله ائی در حركت دست شناگران پروانه نیز وجود دارد.6- بالا آمدن سر با خم شدن گردن ادامه دارد و می رود كه دهان از سطح آب بیرون آمده و این آخرین قسمت خروج هوا از دهان می باشد. مچ دست نباید بشكند یا اینكه خم شود. فشار یا كشش آب با ساعد و كف دست انجام می شود. دست ها به طرف داخل درحال جمع شدن هستند و آخرین مراحل كشش خود را طی نموده اند.7- عمل دم انجام شده ودست ها می روند كه به طرف جلو بیایند. علی رغم میل شناگران آرنج ها نبایستی به طرف دنده ها كشیده شوند. مفصل زانوها شروع به شكستگی نموده و می روند كه جمع شوند.برای ساده شدن توضیحات و ملموس شدن آنها عدد ۵ را تصور کنید که قسمت چاق آن سمت بدنتان و رو به روی سینه تان باشد و قسمت تیز آن از بدنتان دور باشد حال با دو دست همزمان شروع کنید و دور تا دور این عدد را به گونه ای که تمام مدت دستهایتان درحال فشار دادن آب به پایین است بکشید . تا اینجا برابر با حرکات بالا تا تصویر ۷ پیش رفته اید حال هر جایی که دو دست به هم رسیده اند و عدد ۵ کامل شد ۵ را با دو دست نصف کنید این برابر با تصاویر ۷ - ۸ - ۹ می باشد

8- عمل دم پایان یافته و دهان بسته می شود و دست رو به صورت و به جلو می روند و پاها هنوز در حال جمع شدن هستند.9- سر از ناحیه گردن خم شده و به داخل آب فرود می رود، پاها جمع شده و نزدیك به باسن گردیده و دست ها در حال كشیدن شدن به جلو هستند.10- سر هنوز در حال پایین رفتن و خم شدن در آب است. پاها از ناحیه مچ به سمت بیرون متمایل می شود و شروع به ضربه زدن نموده است و دست ها هنوز در حال سرخوردن به طرف جلو می باشند.11- پاها ضربه زدن به سمت عقب را ادامه داده و به هم نزدیك می شوند زمانی كه پا در حال ضربه زدن است دست ها در حالت استراحت به جلو می روند. شناگر نفس را نگه داشته و عمل بازدم تا زمان كشش دست ها انجام نمی شود دست ها در حال كشیده شدن هستند.در این مرحله تا جاییکه می توانید زانوها را بیشتر به هم بچشسبانبد نزدیک تر این که تصویر نشان می دهد

12- دست ها به طور كامل كشیده شده و كمی پایین تر از سطح شانه قرار دارند پاها در آخرین مرحله ضربه زدن خود هستند. باید دقت شود كه زانوها نبایستی بیش از حد از هم فاصله داشته باشند.13- حركت پا پایان یافته و شناگر حواسش به موقعیت بدن است كه كشیده و افقی بر روی آب باشد.


شناگرانی كه ضربه پای قوی دارند برای چند ثانیه بهمین حالت باقی مانده و سر می خورد و وقتی كه احساس كرد سرعتش در حال كاهش است كشش دست را شروع می نماید و حركت دوباره تكرار می شود.


کلیه حقوق سایت متعلق به استخر آب های طلایی میباشد.

آدرس : شهر جدیداندیشه - فاز3 - بلوار آزادی- خیابان گلستان - جنب بازار روز

تلفن :65564090-021

فکس : 52 95 56 65 - 021

ایمیل : info@goldenwaters.ir

تهیه و پشتیبانی توسط شرکت مهندسی سیستم الگام